• 6937361112
  • Νοέμβριος

   24

   2015
  Συμβουλές συντήρησεις για συστήματα θέρμανσης

  Συμβουλές συντήρησεις για συστήματα θέρμανσης

  Συχνά τα θερμαντικά σώματα καλύπτονται για αισθητικούς λόγους, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους. Ο αέρας πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω τους και για αυτό προβλέπεται απόσταση 15-20cm από κάθε πλευρά τους. Όσο μεγαλύτερο είναι το κενό που μένει γύρω από το κάθε θερμαντικό σώμα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοσή

© Copyright 2015 Techo Express by Κατασκευή Ιστοσελίδων :: vivaweb